cookie & privacy policy

INFORMATIEVOORLICHTING PER ART. 13 VAN DE

Europese Verordening 679/2016 (hierna te noemen "AVG")

 

Privacy- en cookiebeleid

Informatie verstrekt op grond van art. 13 van de Europese Verordening 679/2016 (hierna te noemen "AVG") voor gebruikers van de website: boeroyachtcoatings.com

De gegevensbeheerder is Boero Bartolomeo S.p.A. (hierna te noemen "Boero"). Voor elke communicatie kan de gebruiker contact opnemen met Boero op het volgende adres: Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova;

telefoon +39 010 55001; E-mail gabriele.tievoli@boero.it 

De gegevens die via deze site worden verzameld, zijn onderverdeeld in:

Navigatiegegevens

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource-ID) van de gevraagde bronnen en andere parameters die betrekking hebben op het http-protocol en op het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd.

Vrijwillig door de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens

Met uitzondering van de automatisch verzamelde gegevens (navigatiegegevens), verzamelt Boero geen persoonsgegevens over gebruikers die de website bezoeken, tenzij deze uitdrukkelijk en opzettelijk door hen worden verstrekt door toegang te nemen tot de pagina's van de site die contactformulieren bevatten.

Toegang tot de pagina en tot het enkele contactformulier bevat specifieke informatie op grond van art. 13 van de AVG.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door een webserver - zoals de internetsite - worden verzonden naar de internetbrowser van de gebruiker en bij elke volgende toegang tot de site worden teruggestuurd naar de webserver.

Door cookies uit te schakelen, werken sommige van onze services mogelijk niet correct en worden sommige pagina's niet correct weergegeven.

Er zijn verschillende soorten cookies, zoals:

Functionele cookies

Dit type cookies is strikt noodzakelijk voor het correct functioneren van sommige delen van de site.

Er zijn twee categorieën: permanente cookies en sessiecookies:

-  permanente cookies: zodra de browser is gesloten, worden ze niet vernietigd, maar worden ze bewaard tot een vooraf ingestelde vervaldatum

-  sessiecookies: deze worden vernietigd telkens wanneer de browser wordt gesloten.

Deze cookies, die altijd door ons domein worden verzonden, zijn noodzakelijk om de site correct weer te geven en in relatie tot de aangeboden technische services. Ze worden daarom altijd gebruikt en verzonden, tenzij de gebruiker de instellingen in zijn browser wijzigt (wat de weergave van sitepagina’s beïnvloedt).

De eigenaar is volgens de huidige wetgeving niet verplicht om toestemming te vragen voor functionele cookies, omdat deze noodzakelijk zijn om de gevraagde services te leveren.

Analytische cookies

Cookies van deze categorie worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de site. De site gebruikt deze informatie voor anonieme statistische analyses om het gebruik van de site te verbeteren en de inhoud interessanter en relevanter te maken voor de wensen van de gebruikers. Dit type cookie verzamelt anonieme gegevens over de gebruikersactiviteit en hoe de gebruiker op de site is terechtgekomen.  Analytische cookies worden verzonden vanaf de website zelf of vanuit domeinen van derden.

Analytische cookies van derden

Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen van anonieme informatie over het gebruik van de site door gebruikers, zoals: bezochte pagina's, bestede tijd, afkomst van het verkeer van de bezoekers, geografische gegevens, leeftijd, geslacht en interesses voor marketingcampagnes. Deze cookies worden verzonden van domeinen van derden, buiten de site.

Indirecte cookies

Dit type cookie integreert functies die door derden zijn ontwikkeld binnen de pagina's van de site, zoals de pictogrammen en de voorkeuren die in sociale netwerken worden uitgedrukt, om de inhoud van de site te delen of om software van derden te gebruiken (zoals software om kaarten te genereren en aanvullende software die aanvullende diensten bieden). Deze cookies worden verzonden door domeinen van derden en door partnersites die hun functies aanbieden op de pagina's van de site.

Profilering cookies

Deze cookies zijn nodig om gebruikersprofielen te maken om reclameboodschappen te sturen in overeenstemming met de interesses van de bezoeker.

Websites en services van derden

De site kan links bevatten naar andere websites die hun eigen privacybeleid hebben dat kan verschillen van het privacybeleid van de eigenaar die daarom niet verantwoordelijk is voor deze sites.

Cookies die door deze site worden gebruikt

Cookie

Soort

Beschrijving

Duur/Vervaldatum

_cookie_accept,

 

Functionele cookies

Wordt gebruikt om de toestemmingen en meldingen voor cookies te beheren

 

365 dagen

bannerMYS

 

countryRedirect

 

Functionele cookies

Wordt gebruikt om de redirect popup te beheren op basis van geolokalisatie van de navigatie

 

60 dagen

 

fe_typo_user

 

Functionele cookies

 

Wordt gebruikt door het CMS voor het juiste gebruik van de inhoud en voor het downloaden van inhoud

Navigatiesessie

be_typo_user

 

typo3-login- cookiecheck

 

na registratie

 

 

_ga,

_gat_UA- XXXXXXXX-X,

_gid

 

 

Analytische cookies van derden

 

 

Wordt gebruikt voor het functioneren van Google Analytics en Google Tag manager platform

2 jaar,

 

1 minuut,

 

24 uur

 

PHPSESSID

 

Functionele cookies

PHP-native en stelt websites in staat om sessiegegevens op te slaan.

Navigatiesessie

Cookies die door deze site worden gebruikt 


Cookies uitschakelen in Chrome

Open Chrome

Klik op het menu ‘Chrome-instellingen’ in de browserwerkbalk naast het invoervenster van de URL

Kies ‘Instellingen’

Klik op ‘Geavanceerd’

Klik in het gedeelte ‘Privacy en beveiliging’ op de knop ‘Instellingen voor content’

In het gedeelte ‘Cookies’ kun je de volgende cookie-instellingen wijzigen: toestaan dat gegevens lokaal worden opgeslagen

Lokale gegevens alleen wijzigen  totdat je je browser sluit

Sites niet toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen

Indirecte cookies beheren

Cookies voor een specifieke site toestaan of blokkeren

Specifieke of alle cookies verwijderen

Ga voor meer informatie naar de betreffende pagina.

Mozilla Firefox

Start Mozilla Firefox

Klik op de menuknop in de browserwerkbalk

Klik op ‘Opties’

Kies ‘Privacy & Beveiliging’

Kies in het gedeelte ‘Inhoudsblokkering’ op welke manier Firefox met cookies omgaat 

Internet Explorer

Start Internet Explorer

Klik op de knop ‘Extra’ en kies ‘Internetopties’

Klik op het tabblad ‘Privacy’ en selecteer onder ‘Instellingen’ de knop ‘Geavanceerd’. Geef aan of je directe cookies alsook cookies van derden wilt accepteren of blokkeren, of hierom gevraagd wilt worden. 

Selectie van sites om cookies te verkrijgen: verplaats de cursor naar een tussenliggende positie om niet alle cookies te blokkeren of toe te staan, druk vervolgens op ‘Sites’, voer in het vak adreswebsite een website in en klik vervolgens op blokkeren of toestaan.

Ga voor meer informatie naar de betreffende pagina. 

Safari 6

Start Safari

Klik op ‘Safari’, selecteer ‘Voorkeuren’ en klik op ‘Privacy’

Achter de optie ‘Blokkeer cookies’, geef je aan hoe Safari cookies van websites moet beheren. 

Klik op ‘Details’ om te bekijken welke sites cookies hebben opgeslagen

Ga voor meer informatie naar de betreffende pagina.

Verstrekken en verspreiden van gegevens

De verzamelde gegevens worden niet bekendgemaakt of meegedeeld aan derden, behalve in gevallen waarin voorzien door dit beleid en/of de wet, op de manier die hiervoor is toegestaan.

De gegevens kunnen worden verstrekt aan degenen die verantwoordelijk zijn of belast zijn met de verwerking, in het kader van hun functies en in overeenstemming met de ontvangen instructies, uitsluitend met het oog op het verwezenlijken van de specifieke doeleinden die in deze verklaring zijn aangegeven.

 

Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben de volgende rechten:

-  recht op inzage van de persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en rectificatie (artikel 16 van de AVG) of vergetelheid (artikel 17 van de AVG) of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG);

-  bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (artikel 21 van de AVG), alsook recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 van de AVG);

-  een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Boero Bartolomeo S.p.A.
Company subject to the Direction and Administration of CIN –
CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.

Legal head office in Genova, Via Macaggi 19
VAT number 00267120103
© 2019 Boero - All rights reserved - Boero YachtCoatings Applicators Handbook