Juridische informatie

Boero Bartolomeo S.p.A.

Hoofdzetel: Via Macaggi 19, Genoa
Tel. +39 010.5500.1
boerobartolomeo(at)pec.collabra.it
Handelsregister van de KvK van Genua, BTW code en BTW nummer 00267120103
Maatschappelijk kapitaal EUR 11,284,985.40, volgestort.
Economisch en Administratief Register (REA) nummer: GE - 26358 

Company subject to the Direction and Administration of CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A

Boero YachtCoatings ® is een gedeponeerd handelsmerk.

Deze website wordt beheerd door Boero Bartolomeo S.p.A.
Op de toegang en het gebruik van deze website is de Italiaanse wetgeving van kracht. De inhoud van deze website is eigendom van Boero Bartolomeo S.p.A. en geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging van de inhoud van deze website is verboden. De teksten, afbeeldingen, grafische en audiovisuele voorstellingen op de website zijn eigendom van Boero Bartolomeo S.p.A., of van Concernbedrijven van Boero Bartolomeo S.p.A., derhalve is elke reproductie, wijziging of ander gebruik verboden.

Informatie

Wij doen ons best om de informatie op deze website zo actueel en zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Desondanks kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie, dan wel door storingen aan de website. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Linken naar andere websites

Hyperlinks naar websites van derden zijn voor het gemak van de gebruiker aangeboden zonder enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de hyperlinks wordt uitdrukkelijk afgewezen.

 

DOWNLOAD DEONTOLOGISCHE CODE

Boero Bartolomeo S.p.A.
Company subject to the Direction and Administration of CIN –
CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.

Legal head office in Genova, Via Macaggi 19
VAT number 00267120103
© 2019 Boero - All rights reserved - Boero YachtCoatings Applicators Handbook